Ο ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

Για την ασφάλειά σας πρέπει να μεταφέρετε στο όχημά σας μερικά χρήσιμα αντικείμενα.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υποχρεωτικά από τον Κ.Ο.Κ.
  1. Ένα προειδοποιητικό τρίγωνο.
  2. Ένα φαρμακείο αυτοκινήτου.
  3. Έναν πυροσβεστήρα.
 • Προαιρετικά αλλά αναγκαία.
 1. Μια μικρή εργαλειοθήκη (κατσαβίδι, πένσα, μονωτική ταινία, ηλεκτρικό καλώδιο, σπάγκος - σκοινί, σφουγγάρια κλπ.) για να κάνετε μικροεπισκευές.
 2. Ένας φακός τσέπης για να φωτίζετε ή να στέλνετε σήματα τη νύκτα.
 3. Μια κουβέρτα για περίπτωση βλάβης με κρύο καιρό.
 4. Οδικοί χάρτες και ένας τουριστικός οδηγός για τη διαδρομή σας και τα στάδιά της