ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ


Θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας.

Χρησιμοποιήσετε ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.


Σχολή Οδηγών ή/& Ονοματεπώνυμο:
Αν δεν υπάρχει διαφορετική ονομασία σχολής,
τότε συμπληρώστε μόνο το ονοματεπώνυμο
(Πρώτο το Επώνυμο, Δεύτερο το Όνομα)

Αριθμός Άδειας Εκπαιδευτή:


Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός άδειας εκπαιδευτή,
δεν γίνεται δεκτή η καταχώρηση

Διεύθυνση:


Πόλη ή Περιοχή:Νομός:


Τηλέφωνα:


πρέπει να είναι της μορφής:
210 12 12 123 - 694 12 12 123

Email:


Στο email μη χρησιμοποιήσετε κεφαλαία γράμματα